Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Thợ làm than tổ ong ở khu vực cảng Hà Nội
Tác giả: Nason
Xung quanh khu vực cảng Hà Nội có rất nhiều xưởng sản xuất than tổ ong. Lao động ở đây hầu hết là từ các vùng nông thôn Bắc Bộ. Thợ đóng than chính mỗi ngày cũng kiếm được từ 60-100 ngàn theo khối lượng công việc, những ngươì phụ nữ và ngươì lớn tuổi làm công việc đi giao than đến tận các hộ tiêu dùng, được trả 30-40 ngàn/ngày. Nhiều ngươì mang cả gia đình, con cái lên theo, cùng sinh sống bằng nghề làm than. Công việc này dù nặng nhọc, ô nhiễm nhưng so với lao động nông nghiệp vẫn còn có thu nhập hơn và ổn định hơn. Ngày càng có nhiều ngươì ở nông thôn đổ ra các đô thị lớn để làm việc, họ góp phần vào sự gia tăng dân số cơ học của các đô thị này kéo theo nhiều vấn đề về dân cư, môi sinh, xã hội mà chính quyền của các đô thị lớn đang phải đối mặt trong quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ hiện nay.
Ảnh bộ
Tác giả: tam_vechai
Số lượng hình: 6
Tác giả: doankythanh
Số lượng hình: 7
Tác giả: sói
Số lượng hình: 11
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 12
Tác giả: caominhhi
Số lượng hình: 9
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 14
Tác giả: caominhhi
Số lượng hình: 65535
Tác giả: Thai_Meo
Số lượng hình: 9
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 5
Tác giả: nphuong
Số lượng hình: 19
Tác giả: Sniper
Số lượng hình: 8
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 23
Tác giả: mBug
Số lượng hình: 10
Tác giả: highsummer
Số lượng hình: 5
Tác giả: MiKhu
Số lượng hình: 16
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 108
Tác giả: Ennxy
Số lượng hình: 4
Tác giả: BILL
Số lượng hình: 11
Tác giả: PHUONGLIMP
Số lượng hình: 10
Tác giả: anakaterina
Số lượng hình: 6