Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Hà Nội, Hà Nội...
Tác giả: hieubn
Trang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tất nhiên Trang có một tình yêu sâu sắc với Hà Nội như bao người con gái Hà Thành khác. Một lần, Trang để stt: " Thích chụp ảnh áo dàiiiiii" và tôi nhảy vào: " Thì đi ! " , đó là lý do ra đời bộ ảnh này. Với Trang đó là những khoảnh khắc lưu giữ lại tuổi 25 đằm thắm nhưng tràn đầy sức sống. Với tôi, đó là một chút kỉ niệm và một Hà Nội Cũ trước thời điểm chuyển mình thành một Hà Nội mới rông lớn hơn rất nhiều lần.
Photo: hieubn, alex
Model: Nhọ
Retouch: hieubn
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7