Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Nhật kí những chú chim non
Tác giả: adamttvn
Sự ra đời của 3 chú chim non từ khi còn là những quả trứng đến khi trưởng thành, đầy đủ lông cánh trong 2 tuần lễ
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7