Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Beneath the Sun
Tác giả: samuel
Make up: Huyen HP
Model: Linh Nga
Costume: Do Manh Cuong
Location: Hoi An
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7