Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Hành Tinh Nhỏ Hà Nội
Tác giả: SUNF
Mỗi tấm ảnh ở đây được ghép từ khoảng 12-36 tấm ảnh lẻ. Máy ảnh nào cũng có thể dùng để chụp loại ảnh này. Cách chụp bộ ảnh này xin mời xem ở đây:

http://www.xomnhiepanh.com/groups.php?do=group_detail&groupid=3

Cám ơn tất cả các bác đã ghé xem.
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7