Học múa dân tộc
Học múa dân tộc
Bộ ảnh: Học múa dân tộc
Đi sang trường cao đẳng múa, chụp được mấy tấm, chợt thấy múa dân tộc sao đằm thắm lạ.

Bộ ảnh khác của anakaterina

  • vietnn
    vietnn Offline  ( 116.96.137.1 )
    Chả có gì là ấn tượng cả.
  • digibinh
    digibinh Offline  ( 117.5.223.123 )
    Đúng là đằm thắm