Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Nơi ở của người già không nơi nương tựa và người tàn tật bán vé số _ SG 2008
Tác giả: nadungx
Ngôi nhà do một Mạnh thường quân giấu tên đã thuê và trở thành ngôi nhà chung tự nguyện của những người tàn tật bán vé số và người già không nơi nương tựa. Những con người với những hoàn cảnh và số phận khác nhau ở đây như một gia đình lớn, họ sống, đùm bọc, nương tựa lẫn nhau và cùng vui chung tiếng cười của con trẻ, cùng chia sẻ những nỗi đau của số phận...Hơn 2 tiếng đồng hồ trò chuyện và bấm máy, đôi lúc tay tôi đã run lên trước những khuôn hình...đã đến lúc phải chia tay họ vì ngoài kia chiều Sài gòn đã nhạt nắng, đã đến lúc họ phải tỏa đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để mưu sinh mà chiều nay biết bao người đã vô tình bước qua những số phận ấy...
Ảnh bộ
Tác giả: James Duong
Số lượng hình: 20
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 9
Tác giả: hienxam2002
Số lượng hình: 8
Tác giả: tvuhn
Số lượng hình: 9
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 18
Tác giả: Antoniblue
Số lượng hình: 15
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 7
Tác giả: nadungx
Số lượng hình: 10
Tác giả: Nguyễn Bolero
Số lượng hình: 6
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 8
Tác giả: BILL
Số lượng hình: 17
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 5
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 15
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 16
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 10
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 7
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6