Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Hà Nội, Hà Nội...
Tác giả: hieubn
Trang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tất nhiên Trang có một tình yêu sâu sắc với Hà Nội như bao người con gái Hà Thành khác. Một lần, Trang để stt: " Thích chụp ảnh áo dàiiiiii" và tôi nhảy vào: " Thì đi ! " , đó là lý do ra đời bộ ảnh này. Với Trang đó là những khoảnh khắc lưu giữ lại tuổi 25 đằm thắm nhưng tràn đầy sức sống. Với tôi, đó là một chút kỉ niệm và một Hà Nội Cũ trước thời điểm chuyển mình thành một Hà Nội mới rông lớn hơn rất nhiều lần.
Photo: hieubn, alex
Model: Nhọ
Retouch: hieubn
Ảnh bộ
Tác giả: James Duong
Số lượng hình: 20
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 9
Tác giả: hienxam2002
Số lượng hình: 8
Tác giả: tvuhn
Số lượng hình: 9
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 18
Tác giả: Antoniblue
Số lượng hình: 15
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 7
Tác giả: nadungx
Số lượng hình: 10
Tác giả: Nguyễn Bolero
Số lượng hình: 6
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 8
Tác giả: BILL
Số lượng hình: 17
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 5
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 15
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 16
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 10
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 7
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6