Chợ Viềng - Phủ Dày huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Chợ Viềng - Phủ Dày huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Bộ ảnh: Chợ Viềng - Phủ Dày huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Ảnh mang tính phóng sự về phiên chợ cầu may chỉ mở duy nhất một ngày trong năm và lại họp vào ban đêm

Bộ ảnh khác của mark_shelbygt

  • DANGLINH
    DANGLINH Offline  ( Unkown IP )
  • mrjuly
    mrjuly Offline  ( Unkown IP )
    Bộ này hay bác ơi