Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Vòi rồng
Tác giả: vinhduoi
Tặng XAG mynhiemcong & nguoinongdan ( người cùng có mặt trên chuyến tàu hôm ấy)
Bộ ảnh này chụp trên biển Quảng Ninh, vào ngày 01-09-2008, e và 2 bác mynhiemcong; nguoinongdan cùng gần 200 người trên chuyến tàu hôm ấy đã may mắn thoát chết trở về!
Ảnh bộ
Tác giả: loayhoay
Số lượng hình: 16
Tác giả: Forever70
Số lượng hình: 9
Tác giả: Madelin
Số lượng hình: 19
Tác giả: Nason
Số lượng hình: 13
Tác giả: cafetram
Số lượng hình: 14
Tác giả: tranhiepbvh
Số lượng hình: 9
Tác giả: doankythanh
Số lượng hình: 12
Tác giả: Maika_Elan
Số lượng hình: 7
Tác giả: doankythanh
Số lượng hình: 7
Tác giả: BE_HDR
Số lượng hình: 6
Tác giả: achthinh
Số lượng hình: 5
Tác giả: loayhoay
Số lượng hình: 22
Tác giả: loayhoay
Số lượng hình: 6
Tác giả: m42
Số lượng hình: 10
Tác giả: sicily198x
Số lượng hình: 8
Tác giả: usb
Số lượng hình: 7
Tác giả: sicily198x
Số lượng hình: 11
Tác giả: sicily198x
Số lượng hình: 8
Tác giả: Life Designer
Số lượng hình: 6
Tác giả: be_khe
Số lượng hình: 4