LTN Offline
Tải lên Xóm vào ngày 23.02.2009
Xem 500 Bình luận 6 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
GS
Off Xóm ST 22/02
Model, Stylist: Ngô Thiên Trang
Cổ vũ, hò reo: Xóm Sờ Ti
Bình luận - Yêu thích
 • namlonghutk46  Offline  ( Unkown IP )
  Nhìn đời bằng 1 con mắt sao?
 • TDQuy  Offline  ( Unkown IP )
  Cách thể hiện rất rất hay bác ạ.
 • achthinh  Offline  ( Unkown IP )
  Hiểm thế!
 • Spamforce  Offline  ( Unkown IP )
  chưa vote đc.
 • Tao Pho  Offline  ( Unkown IP )
  Cổ vũ, hò reo: Xóm Sờ Ti
 • mihun102  Offline  ( Unkown IP )
  Ôi môi Geisha, iu lém.