Tải lên Xóm vào ngày 18.12.2007
Xem 817 Bình luận 2 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Back to the nature
Canon 30d/24mm- f4/daylight plus flash + reflector . 1/250
stylish Hien Tran-Hoang Le
Bình luận - Yêu thích
  • BachHo  Offline  ( Unkown IP )
    mờ nhạt vậy ư ?
  • JackCu  Offline  ( Unkown IP )
    Không thể nhận xét!!!