Tải lên Xóm vào ngày 20.09.2013
Xem 98 Bình luận 0 Yêu thích 2
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
1 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Bến trăng
Lạc!
Ngửa mặt lên trời thấy tròn căng,
Cúi xuống lòng sông vẫn chị Hằng,
Cung giữa giao thoa người đi lại,
Chẳng biết ở đâu nhắn nhủ rằng....
Bình luận - Yêu thích