Tải lên Xóm vào ngày 02.05.2008
Xem 888 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
4 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Vẫn chủ đề Cô đơn
Cô đơn ta lại một mình... (Một góc sông Hồng)
Bình luận - Yêu thích