N80 Offline
Tải lên Xóm vào ngày 20.07.2007
Xem 812 Bình luận 1 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
1 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Bình luận - Yêu thích
  • telephic  Offline  ( Unkown IP )
    Bố cục hội tụ...rất đẹp! nếu đưa ok lên 1 chút nữa lấy hết nóc nhà bên trái hoặc hạ thấp cắt bỏ hẳn phần đó đi thì sẽ đẹp hơn.