Tải lên Xóm vào ngày 17.12.2012
Xem 174 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Hồ Tuyền Lâm
Một góc hồ Tuyền Lâm nhìn từ thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
Bình luận - Yêu thích