Tải lên Xóm vào ngày 13.07.2015
Xem 115 Bình luận 0 Yêu thích 2
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Hồ Thác Bà
Ngược thuyền lên phía Bắc, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng một ngọn núi đá trắng, nhìn từ xa giống như một ngọn núi tuyết.
Bình luận - Yêu thích