Tải lên Xóm vào ngày 07.03.2013
Xem 144 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Đường dài
Đường còn dài.
Hãy luôn coi hiện tại là xuất phát điểm.
Bình luận - Yêu thích