tex Offline
Tải lên Xóm vào ngày 28.04.2009
Xem 271 Bình luận 2 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
The Iron love ( Still can be Rust) 2
Các cái tròn tròn là các viên bi sắt, hôm trước em lấy ở triển lãm cơ khí.
Bình luận - Yêu thích
  • tex  Offline  ( Unkown IP )
    hì, cám ơn bạn ^^
  • silent_night  Offline  ( Unkown IP )
    tuyệt quá đấy bác ah!