Tải lên Xóm vào ngày 06.05.2014
Xem 100 Bình luận 0 Yêu thích 1
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif: