Tải lên Xóm vào ngày 03.05.2012
Xem 128 Bình luận 0 Yêu thích 1
Ảnh cùng tác giả:
Say
Về : Quán Cóc ...
Rượu quán ta mở khách vắng teo ..
Phải chăng ai đó chê quán nghèo ..
Thôi thì một cõi ta say mãi ..
Thả hồn phiêu lãng ..nơi hút heo..

(nguồn http://gioihan.net)
Bình luận - Yêu thích