AKA Offline
Tải lên Xóm vào ngày 30.04.2013
Xem 177 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Rất nhiều màu
Tác phẩm tốt nhất mà tụi nhỏ tạo ra khi đi tô màu chính là...cái bàn tô! :)

Ảnh chụp bằng iPhone 4 + Lomora App
Bình luận - Yêu thích