Tải lên Xóm vào ngày 28.02.2013
Xem 152 Bình luận 0 Yêu thích 6
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Lạc bút
Cụ đồ Tiến sỹ Cung Khắc Lược và phút thăng hoa lạc bút.
(Phim Kodak 200)
Bình luận - Yêu thích