LKL Offline
Tải lên Xóm vào ngày 31.03.2009
Xem 274 Bình luận 4 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
hãy tôn trọng chúng tôi...
Những người hành nghề mại dâm trên toàn cầu tập hợp về đây (cả trai và gái mại dâm) để lên tiếng kêu gọi mọi người giảm kỳ thị, đấu tranh cho nhân quyền của chính họ, và cổ vũ phòng chống AIDS. Tại Hội nghị phòng chống AIDS toàn cầu - Mê xi cô 2008 - những trai và gái mại dâm đã lên sân khấu "trình diễn" thời trang như thế này...
Bình luận - Yêu thích