Tải lên Xóm vào ngày 09.04.2009
Xem 1361 Bình luận 35 Yêu thích 1
Ảnh cùng tác giả:
Harley Girl.........
Photo: Nopp
Stylist: H.X ( tên nhân vật đã được thay đổi )
Đạo cụ: Nopp, - Harley Davidson Sporter 883.
Bình luận - Yêu thích