Tải lên Xóm vào ngày 07.10.2013
Xem 127 Bình luận 0 Yêu thích 4
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
1 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Dòng sông mùa thu!
Có khi nào em trở về bến cũ,
Để thấy dòng sông úa đỏ mùa thu,
Một khoảng trời
Một bông trắng mù u
Và trong gió lời ru của mẹ!
Bình luận - Yêu thích