AKA Offline
Tải lên Xóm vào ngày 12.03.2013
Xem 178 Bình luận 0 Yêu thích 1
Ảnh cùng tác giả:
Bản Phủ
2 con sông (không biết tên) giao nhau, 1 dòng đục, 1 dòng trong. Ảnh chụp bằng iPhone 4 + Lomora app
Bình luận - Yêu thích