AKA Offline
Tải lên Xóm vào ngày 05.05.2014
Xem 138 Bình luận 0 Yêu thích 2
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
60 năm Vô Danh
Người phụ nữ thắp hương trước mộ phần Liệt Sĩ Vô Danh tại nghĩa trang A1 - Điện Biên Phủ!
Bình luận - Yêu thích