Tải lên Xóm vào ngày 07.01.2014
Xem 83 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Tân Hoàng
Tân - là lam lũ, vất vả. Hoàng - là giống chim phượng hoàng cái.
Tân Hoàng vốn chẳng biết có ý nghĩa gì không, dịch thô như tôi nó là "Con chim Phượng lam lũ, vất vả" - mà ở đây ám chỉ người đã dùng chiếc phượng hoàng này nuôi tôi mười mấy năm giời...
Bình luận - Yêu thích