Tải lên Xóm vào ngày 23.09.2015
Xem 84 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Những đường gấp
Là đôi vay gầy tảo tần của mẹ, Là dáng vai gồng gánh của cha, là đôi vai em thơ hàng ngày cắp sách tới trường cuộc đời con người ta có luôn có những khúc quanh, đánh dấu những bước chuyển, và khúc quanh nơi chiếc mắc vai áo là sự phản chiếu của mỗi bước chuyển như thế.
Bình luận - Yêu thích