Tải lên Xóm vào ngày 18.02.2009
Xem 393 Bình luận 2 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
14 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Bình luận - Yêu thích
  • cutit  Offline  ( Unkown IP )
    đo sáng vùng sáng thì mất chi tiết vùng tối là đương nhiên rùi ạ, thế này nó mới lổi cụ 6 nhể
  • Nason  Offline  ( Unkown IP )
    Hơi thiếu chi tiết ở hậu cảnh