Tải lên Xóm vào ngày 09.07.2008
Xem 965 Bình luận 4 Yêu thích 4
Ảnh cùng tác giả:
15 Thích/Like
0 Không thích/Dislike
Ăn sáng (lại lương khô)
2 mẹ con người Mông ăn sáng ở chợ Đồng Văn, hà Giang 03.2007
Bình luận - Yêu thích
  • Ko_one  Offline  ( 123.24.23.229 )
    nhìn thương lắm
  • Nason  Offline  ( Unkown IP )
    Ôi giời sao mà lại trông thương- trông yêu hay là ngộ còn có lý.
  • vinhduoi  Offline  ( Unkown IP )

  • kinkinkin  Offline  ( Unkown IP )
    tro^ng thuong nhi?