Tải lên Xóm vào ngày 19.08.2013
Xem 127 Bình luận 0 Yêu thích 3
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Nụ cười!
Xô tiền em giữ chặt tay
Ấy là thành quả những ngày lê la
Hỏi rằng em có mẹ cha?
Cớ sao bỏ mặc em ra giữa đường!
Rớt đâu cuộc sống bình thường,
Cha đùm mẹ bọc yêu thương sớm chiều.
Ngước trông, em ước một điều,
Giá như......
Bình luận - Yêu thích