Tải lên Xóm vào ngày 28.05.2015
Xem 112 Bình luận 0 Yêu thích 0
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Được mùa!
Ở làng làm thuốc Lào - Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa.
Bình luận - Yêu thích