Tải lên Xóm vào ngày 21.10.2013
Xem 107 Bình luận 0 Yêu thích 4
Ảnh cùng tác giả:
Thông tin Exif:
Đôi mắt....
Đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt nào
Cũng là ánh sáng từ thủa nao
Năm qua tháng đến mờ năm tháng
Có đếm được tình người gửi trao.
Bình luận - Yêu thích