Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
Những bức ảnh đoạt giải của cuộc thi Ảnh Mở Rộng Sony World Photography Awards 2013

Đây là những bức ảnh đơn xuất sắc nhất đã đoạt giải. Những tác giả đoạt giải này đại diện từ những quốc gia khác nhau và trong đó có Việt Nam. Mời các bạn cũng chiêm ngưỡng 10 tấm ảnh đẹp nhất được chọn ra từ 55 000 bức ảnh của những các nhiếp ảnh nghiệp dư trên toàn thế giới.


Martina Biccheri, Italy, Winner, Architecture, Open Competition 2013

© Martina Biccheri, Italy, Winner, Architecture, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Gilbert Yu, Hong Kong, Winner, Arts and Culture, Open Competition 2013

© Gilbert Yu, Hong Kong/China, Winner, Arts and Culture, Open Competition, 2013 Sony World Photography AwardsHoang Hiep Nguyen, Vietnam, Winner, Enhanced, Open Competition 2013
© Hoang Hiep Nguyen, Vietnam, Winner, Enhanced, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Elmar Akhmetov, Kazakhstan, Winner, Low Light, Open Competition, 2013

© Elmar Akhmetov, Kazakhstan, Winner, Low Light, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards
 

Krasimir Matarov, Bulgaria, Winner, Nature & Wildlife, Open Competition 2013

© Krasimir Matarov, Bulgaria, Winner, Nature and Wildlife, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards
 

Yeow Kwang Yeo, Singapore, Winner, Panoramic, Open Competition 2013

© Yeow Kwang Yeo, Singapore, Winner, Panoramic, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards


Hisatomi Tadahiko, Japan, Winner, People, Open Competition 2013

© Hisatomi Tadahiko, Japan, Winner, People, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Mac Kwan, China, Winner, Smile, Open Competition 2013

© Ming Hui Guan (Mac Kwan), China, Winner, Smile, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Matías Gálvez, Chile, Winner, Split Second, Open Competition 2013

© Matías Gálvez, Chile, Winner, Split Second, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Manny Fajutag, Philippines, Winner, Travel, Open Competition 2013

© Manny Fajutag, Philippines, Winner, Travel, Open Competition, 2013 Sony World Photography Awards

Caidienthoai -XOMNHIEPANH
Nguồn: 
 http://www.worldphoto.org/