Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
TIN TỨC > Kiến thức - Kinh nghiệm
Điều khiển mầu sắc: LAB MODE
Tác giả: SUNF - 06.05.2010
Ngày xưa, nhà Sùn (SUNF) có viết một số bài trong diễn đàn XÓM. Nay diễn đàn đang tạm thời đóng cửa, nhà Sùn chép lại mấy bài viết cũ đặng hầu các bác...