Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
@pump_upp - best crypto pumps on telegram ! (Closed)
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Hãng sản xuất: Leica

Mô tả: https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp

Độ mới: 0%
Giá: 57 982 USD
Số lượng: 1

Số điện thoại: 86699474587
Hết hạn: 23.02.2023