Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
@pump_upp - best crypto pumps on telegram ! (Closed)
  • XÓM CHỢ » ỐNG KÍNH
  • Thời gian đăng: 11.02.2023 - Người bán: mapu001 (172.68.238.143)
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Hãng sản xuất: Epson

Mô tả: https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Độ mới: 0%
Giá: 58 046 USD
Số lượng: 1

Số điện thoại: 87622525922
Hết hạn: 16.02.2023