Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
BẢNG GIÁ PHOTOBOOK – KỶ YẾU (CỠ CM) ĐƠN GIÁ 30 TRANG 15X15CM =150.000Đ/QUYỂN (30TRANG) 15X20CM =200.000Đ/QUYỂN (30TRANG) 20X20CM =280.000Đ/QUYỂN (30TRANG) 20X25CM =350.000Đ/QUYỂN (30TRANG) 20X30CM =400.000Đ/QUYỂN (30TRANG) 25X25CM =420.000Đ/QUYỂN.... (Closed)
Tỉnh/Thành phố: Toàn quốc
Hãng sản xuất: Fuji

Mô tả: BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu
(Cỡ cm) đơn giá 30 trang
15x15cm =150.000đ/quyển (30trang)
15x20cm =200.000đ/quyển (30trang)
20x20cm =280.000đ/quyển (30trang)
20x25cm =350.000đ/quyển (30trang)
20x30cm =400.000đ/quyển (30trang)
25x25cm =420.000đ/quyển (30trang)
25x30cm =450.000đ/quyển (30trang)
25X35cm =490.000đ/quyển (30trang)
25X38cm =560.000đ/quyển (30trang)
30x30cm =520.000đ/quyển (30trang)
30x35cm =560.000đ/quyển (30trang)
30X40cm =650.000đ/quyển (30trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 50 trang
15x15cm =180.000đ/quyển (50trang)
15x20cm =255.000đ/quyển(50trang)
20x20cm =350.000đ/quyển (50trang)
20x25cm =395.000đ/quyển(50trang)
20x30cm =440.000đ/quyển(50trang)
25x25cm =455.000đ/quyển(50trang)
25x30cm =500.000đ/quyển(50trang)
25X35cm =545.000đ/quyển(50trang)
25X38cm =620.000đ/quyển(50trang)
30x30cm =585.000đ/quyển(50trang)
30x35cm =630.000đ/quyển(50trang)
30X40cm =725.000đ/quyển(50trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 60 trang
15x15cm =200.000đ/quyển (60trang)
15x20cm =280.000đ/quyển(60trang)
20x20cm =380.000đ/quyển (60trang)
20x25cm =430.000đ/quyển(60trang)
20x30cm =480.000đ/quyển(60trang)
25x25cm =500.000đ/quyển(60trang)
25x30cm =550.000đ/quyển(60trang)
25X35cm =600.000đ/quyển(60trang)
25X38cm =680.000đ/quyển(60trang)
30x30cm =650.000đ/quyển(60trang)
30x35cm =700.000đ/quyển(60trang)
30X40cm =800.000đ/quyển(60trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu
(Cỡ cm) đơn giá 90 trang
15x15cm =350.000đ/quyển (90trang)
15x20cm =430.000đ/quyển(90trang)
20x20cm =530.000đ/quyển (90trang)
20x25cm =610.000đ/quyển(90trang)
20x30cm =660.000đ/quyển(90trang)
25x25cm =710.000đ/quyển(90trang)
25x30cm =760.000đ/quyển(90trang)
25X35cm =840.000đ/quyển(90trang)
25X38cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x30cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x35cm =1.030.000đ/quyển(90trang)
30X40cm =1.160.000đ/quyển(30trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 120 trang
15x15cm =500.000đ/quyển (120trang)
15x20cm =580.000đ/quyển(120trang)
20x20cm =680.000đ/quyển (120trang)
20x25cm =790.000đ/quyển(120trang)
20x30cm =840.000đ/quyển(120trang)
25x25cm =920.000đ/quyển(120trang)
25x30cm =970.000đ/quyển(120trang)
25X35cm =1.080.000đ/quyển(120trang)
25X38cm =1.160.000đ/quyển(120trang)
30x30cm =1.190.000đ/quyển(120trang)
30x35cm =1.410.000đ/quyển(120trang)
30X40cm =1.520.000đ/quyển(120trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
Giá in thêm trang PhotoBook- Kỷ Yếu
15x15cm =3.000đ/trang
15x20cm =3.000đ/trang
20x20cm =3.000đ/trang
20x25cm =5.000đ/trang
20x30cm =5.000đ/trang
25x25cm =5.000đ/trang
25x30cm =6.000đ/trang
25X35cm =6.000đ/trang
25X38cm =6.000đ/trang
30x30cm =8.000đ/trang
30x35cm =8.000đ/trang
30X40cm =9.000đ/trang
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn
-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29 www.sieuthianh.vn
****************************************
BẢNG GIÁ Album (Bìa Tạp Chí)

(Cỡ cm) 20 trang 30 trang/quyển

13x18 =200.000 =250.000
15x15 =200.000 =250.000
15x21 =250.000 =300.000
20x20 =300.000 =350.000
18x24 =350.000 =450.000
20x25 =350.000 =450.000
20x30 =400.000 =500.000
25X25 =420.000 =550.000
25X30 =500.000 =600.000
25X35 =550.000 =700.000
25X38 =600.000 =800.000
30X30 =700.000 =900.000
30X35 =800.000 =1.050.000
30X40 =900.000 =1.200.000
30X45 =1.000.000 =1.200.000 35X35 =1.250.000 =1.800.000 35X40 =1.500.000 =2.000.000 35X50 =1.800.000 =2.300.000


BẢNG GIÁ Album (Bìa Da)

(Cỡ cm) 20 trang 30 trang/quyển

13x18 =200.000 =250.000
15x15 =200.000 =250.000
15x21 =250.000 =300.000
20x20 =300.000 =350.000
18x24 =350.000 =450.000
20x25 =350.000 =450.000
20x30 =400.000 =500.000
25X25 =420.000 =550.000
25X30 =500.000 =600.000
25X35 =550.000 =700.000
25X38 =600.000 =800.000
30X30 =700.000 =900.000
30X35 =800.000 =1.050.000
30X40 =900.000 =1.200.000
30X45 =1.000.000 =1.200.000 35X35 =1.250.000 =1.800.000 35X40 =1.500.000 =2.000.000 35X50 =1.800.000 =2.300.000


www.sieuthianh.vn


BẢNG GIÁ Album (Bìa Da+MiCa)

(Cỡ cm) 20 trang 30 trang/quyển

13x18 =250.000 =300.000
15x15 =250.000 =300.000
15x21 =300.000 =350.000
20x20 =350.000 =400.000
18x24 =400.000 =500.000
20x25 =400.000 =500.000
20x30 =405.000 =550.000
25X25 =500.000 =600.000
25X30 =550.000 =650.000
25X35 =600.000 =750.000
25X38 =650.000 =850.000
30X30 =650.000 =850.000
30X35 =750.000 =950.000
30X40 =900.000 =1.100.000
30X45 =1.050.000 =1.250.000 35X35 =1.300.000 =1.850.000 35X40 =1.550.000 =2.050.000 35X50 =1.850.000 =2.350.000
* Chú Ý: Giá đã bao gồm cả in ảnh nhé!

*Giá in thêm trang AlBum:
13x18cm =8.000đ/trang
15x15cm =10.000đ/trang
15x21cm =15.000đ/trang
20x20cm =20.000đ/trang
18x24cm =20.000đ/trang
20x25cm =20.000đ/trang
20x30cm =25.000đ/trang
25X25cm =25.000đ/trang
25X30cm =25.000đ/trang
25X35cm =30.000đ/trang
25X38cm =30.000đ/trang
30X30cm =30.000đ/trang
30X35cm =35.000đ/trang
30X40cm =35.000đ/trang
30X45cm =35.000đ/trang 35X35cm =45.000đ/trang 35X40cm =45.000đ/trang 35X50cm =45.000đ/trang
www.sieuthianh.vn


In phóng ảnh bằng giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp Fujicolor paper Japan (Super type CN glossy)

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn POLI LASERLAB 127cm(50in x 100in thứ 6) Máy LabPro thứ 6 có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

Rất mong được phục vụ đồng nghiệp NHIẾP ẢNH Việt Nam!

-Cảm ơn Quý Khách đã tham khảo báo giá! - Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336(gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29

www.sieuthianh.vn

BẢNG GIÁ ẢNH GỖ ĐẠI LÝ
nhân dịp Khai trương Lab ảnh khổ lớn PoliPro laserlab 127cm-50x100in (bigsize 1m27 x 2m54)

*Ảnh gỗ (Lụa mịn, Lụa bóng) cao cấp khổ lớn nhất: (giá đã bao gồm in phóng ảnh và hoàn thiện Ép gỗ):

-ảnh gỗ: 13x18cm = 9.000đ -ảnh gỗ: 15x21cm = 13.000đ
-ảnh gỗ: 18x24cm = 18.000đ
-ảnh gỗ: 20x25cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 20x30cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 25x38cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x40cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x45cm = 50.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh gỗ: 35x50cm = 63.000đ
-ảnh gỗ: 40x60cm = 83.000đ
-ảnh gỗ: 50x75cm = 100.000đ
-ảnh gỗ: 60x90cm = 160.000đ
-ảnh gỗ: 70x110cm = 200.000đ
-ảnh gỗ: 76x110cm = 220.000đ
-ảnh gỗ: 76x120cm = 250.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh gỗ: 80x120cm = 350.000đ
-ảnh gỗ: 90x120cm = 450.000đ
-ảnh gỗ: 100x150cm = 550.000đ
-ảnh gỗ: 110x175cm = 700.000đ
-ảnh gỗ: 120x180cm = 750.000đ
-ảnh gỗ: 122x190cm = 800.000đ
-ảnh gỗ: 122x244cm = 890.000đ
-ảnh gỗ: 127x254cm = 1.500.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

In phóng ảnh bằng giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp Fujicolor paper Japan (Super type CN glossy)
****************************
www.sieuthianh.vn

*Ảnh gỗ MiCa
-ảnh gỗ MiCa: 13x18cm = 15.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 15x21cm = 20.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 18x24cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x25cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x30cm = 30.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 25x38cm = 45.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x40cm = 55.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x45cm = 65.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh gỗ MiCa: 35x50cm = 80.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 40x60cm = 110.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 50x75cm = 165.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 60x90cm = 200.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 70x110cm = 250.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x110cm = 280.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x120cm = 300.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh gỗ MiCa: 80x120cm = 400.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 90x120cm = 550.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 100x150cm = 600.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 110x175cm = 750.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 120x180cm = 800.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x190cm = 850.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x244cm = 1.000.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 127x254cm = 1.800.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)
In phóng ảnh bằng giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp Fujicolor paper Japan (Super type CN glossy)
********************************
www.sieuthianh.vn

*Ảnh gỗ TRÁNG GƯƠNG (Ảnh PHA LÊ siêu trong suốt)

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 13x18cm = 50.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 15x21cm = 60.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 18x24cm = 70.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x25cm = 80.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x30cm = 90.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 25x38cm = 100.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x40cm = 130.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x45cm = 150.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 35x50cm = 160.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 40x60cm = 220.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 50x75cm = 330.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 60x90cm = 400.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 70x110cm = 500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x110cm = 560.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x120cm = 600.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 80x120cm = 800.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 90x120cm = 900.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 100x150cm = 1.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 110x175cm = 1.350.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 120x180cm = 1.500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x190cm = 1.600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x244cm = 2.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 127x254cm = 2.500.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh)
In phóng ảnh bằng giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp Fujicolor paper Japan (Super type CN glossy)
***************************************
www.sieuthianh.vn


GIÁ IN ẢNH TỐT NHẤT VIỆT NAM 2015

(In phóng trên dây truyền lab hiện đại nhất Model-2015 PoliPro LASERLAB 127cm-50in lần đầu tiên có mặt tại VIỆT NAM)

Cỡ Ảnh Nhỏ:
9x12cm giá in= 1.200đ
10x15cm giá in= 1.500đ
13x18cm giá in= 2.200đ
15x21cm giá in= 3.000đ
18x24cm giá in= 7.000đ
20x25cm giá in= 8.000đ
20x30cm giá in= 9.000đ
25x38cm giá in= 15.000đ
30x40cm giá in= 17.000đ
30x45cm giá in= 18.000đ

Cỡ Ảnh thường:
35x50cm giá in= 30.000đ
40x60cm giá in= 40.000đ
50x75cm giá in= 50.000đ
60x90cm giá in= 70.000đ
70x110cm giá in= 100.000đ
76x110cm giá in= 110.000đ
76x120cm giá in= 120.000đ

Ảnh khổ lớn chuyên nghiệp: 80cmx120cm giá in= 130.000đ
90cmx120cm giá in= 150.000đ
100cmx150cm giá in= 220.000đ
110cmx175cm giá in= 280.000đ
120cmx180cm giá in= 300.000đ
122cmx190cm giá in= 350.000đ
122cmx244cm giá in= 435.000đ
127cmx254cm giá in= 500.000đ

In phóng ảnh bằng giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp Fujicolor paper Japan (Super type CN glossy)

-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn POLI LASERLAB 127cm(50in x 100in thứ 6) Máy LabPro thứ 6 có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

Rất mong được phục vụ đồng nghiệp NHIẾP ẢNH Việt Nam!

-Cảm ơn Quý Khách đã tham khảo báo giá! - Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336(gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29
*************************************************

www.sieuthianh.vn


BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu

(Cỡ cm) đơn giá 30 trang
15x15cm =150.000đ/quyển (30trang)
15x20cm =200.000đ/quyển(30trang)
20x20cm =280.000đ/quyển (30trang)
20x25cm =350.000đ/quyển(30trang)
20x30cm =400.000đ/quyển(30trang)
25x25cm =420.000đ/quyển(30trang)
25x30cm =450.000đ/quyển(30trang)
25X35cm =490.000đ/quyển(30trang)
25X38cm =560.000đ/quyển(30trang)
30x30cm =520.000đ/quyển(30trang)
30x35cm =560.000đ/quyển(30trang)
30X40cm =650.000đ/quyển(30trang)
(giá đã bao gồm có Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBUm nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k )

(Cỡ cm) đơn giá 50 trang
15x15cm =180.000đ/quyển (50trang)
15x20cm =255.000đ/quyển(50trang)
20x20cm =350.000đ/quyển (50trang)
20x25cm =395.000đ/quyển(50trang)
20x30cm =440.000đ/quyển(50trang)
25x25cm =455.000đ/quyển(50trang)
25x30cm =500.000đ/quyển(50trang)
25X35cm =545.000đ/quyển(50trang)
25X38cm =620.000đ/quyển(50trang)
30x30cm =585.000đ/quyển(50trang)
30x35cm =630.000đ/quyển(50trang)
30X40cm =725.000đ/quyển(50trang)
(giá đã bao gồm có Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBUm nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k )

(Cỡ cm) đơn giá 60 trang
15x15cm =200.000đ/quyển (60trang)
15x20cm =280.000đ/quyển(60trang)
20x20cm =380.000đ/quyển (60trang)
20x25cm =430.000đ/quyển(60trang)
20x30cm =480.000đ/quyển(60trang)
25x25cm =500.000đ/quyển(60trang)
25x30cm =550.000đ/quyển(60trang)
25X35cm =600.000đ/quyển(60trang)
25X38cm =680.000đ/quyển(60trang)
30x30cm =650.000đ/quyển(60trang)
30x35cm =700.000đ/quyển(60trang)
30X40cm =800.000đ/quyển(60trang)
(giá đã bao gồm có Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBUm nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k )

(Cỡ cm) đơn giá 90 trang
15x15cm =350.000đ/quyển (90trang)
15x20cm =430.000đ/quyển(90trang)
20x20cm =530.000đ/quyển (90trang)
20x25cm =610.000đ/quyển(90trang)
20x30cm =660.000đ/quyển(90trang)
25x25cm =710.000đ/quyển(90trang)
25x30cm =760.000đ/quyển(90trang)
25X35cm =840.000đ/quyển(90trang)
25X38cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x30cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x35cm =1.030.000đ/quyển(90trang)
30X40cm =1.160.000đ/quyển(30trang)
(giá đã bao gồm có Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBUm nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k )
www.sieuthianh.vn

(Cỡ cm) đơn giá 120 trang
15x15cm =500.000đ/quyển (120trang)
15x20cm =580.000đ/quyển(120trang)
20x20cm =680.000đ/quyển (120trang)
20x25cm =790.000đ/quyển(120trang)
20x30cm =840.000đ/quyển(120trang)
25x25cm =920.000đ/quyển(120trang)
25x30cm =970.000đ/quyển(120trang)
25X35cm =1.080.000đ/quyển(120trang)
25X38cm =1.160.000đ/quyển(120trang)
30x30cm =1.190.000đ/quyển(120trang)
30x35cm =1.410.000đ/quyển(120trang)
30X40cm =1.520.000đ/quyển(120trang)
(giá đã bao gồm có Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBUm nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k )

*Giá in thêm trang PhotoBook- Kỷ Yếu:
15x15cm =3.000đ/trang
15x20cm =3.000đ/trang
20x20cm =3.000đ/trang
20x25cm =5.000đ/trang
20x30cm =5.000đ/trang
25x25cm =5.000đ/trang
25x30cm =6.000đ/trang
25X35cm =6.000đ/trang
25X38cm =6.000đ/trang
30x30cm =8.000đ/trang
30x35cm =8.000đ/trang
30X40cm =9.000đ/trang

********************
www.sieuthianh.vn

Độ mới: 100%
Giá: 1 300 VND
Số lượng: 1

Số điện thoại: 0912062336
Hết hạn: 21.05.2016