Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
*Khung Ảnh Loại phổ thông: MS01 (20X30)cm=17.000đ, (25X38)cm=22.000đ,(30X45)cm=32.000đ, MS13 (35X50)cm=50.000đ,(40X60)cm=70.000đ, (50X75)cm=100.000đ... www.sieuthianh.vn *Khung Ảnh Loại cao cấp: MS09 (20X30)cm=35.000đ, (25X38)cm=55.000đ, (30X45)cm.. (Closed)
Tỉnh/Thành phố: Toàn quốc
Hãng sản xuất: Fuji

Mô tả: *Khung Ảnh Loại phổ thông:
MS01 (20X30)cm=17.000đ, (25X38)cm=22.000đ,(30X45)cm=32.000đ,
MS13 (35X50)cm=50.000đ,(40X60)cm=70.000đ, (50X75)cm=100.000đ...
www.sieuthianh.vn
*Khung Ảnh Loại cao cấp:
MS09 (20X30)cm=35.000đ, (25X38)cm=55.000đ, (30X45)cm=75.000đ,
MS15 (35X50) cm=80.000đ, (40X60)cm=100.000đ, (50X75)cm=130.000đ,
MS19 (50X75)cm=210.000đ,(60X90)=290.000đ...
Chuyên Ảnh Gỗ khổ lớn - Giá tốt nhất Việt Nam 2015-2016
Ảnh Gỗ Lụa (giá không thể tốt hơn):
-ảnh gỗ: 13x18cm = 9.000đ
-ảnh gỗ: 15x21cm = 13.000đ
-ảnh gỗ: 18x24cm = 18.000đ
-ảnh gỗ: 20x25cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 20x30cm = 23.000đ
-ảnh gỗ: 25x38cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x40cm = 38.000đ
-ảnh gỗ: 30x45cm = 50.000đ

-ảnh gỗ: 35x50cm = 63.000đ
-ảnh gỗ: 40x60cm = 83.000đ
-ảnh gỗ: 50x75cm = 100.000đ
-ảnh gỗ: 60x90cm = 160.000đ
-ảnh gỗ: 70x110cm = 200.000đ
-ảnh gỗ: 76x110cm = 220.000đ
-ảnh gỗ: 76x120cm = 250.000đ

-ảnh gỗ: 80x120cm = 350.000đ
-ảnh gỗ: 90x120cm = 450.000đ
-ảnh gỗ: 100x150cm = 550.000đ
-ảnh gỗ: 110x175cm = 700.000đ
-ảnh gỗ: 120x180cm = 750.000đ
-ảnh gỗ: 122x190cm = 800.000đ
-ảnh gỗ: 122x244cm = 890.000đ
-ảnh gỗ: 127x254cm = 1.500.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn
-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan - Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên) -Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn
*Ảnh gỗ MiCa
-ảnh gỗ MiCa: 13x18cm = 15.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 15x21cm = 20.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 18x24cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x25cm = 25.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 20x30cm = 30.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 25x38cm = 45.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x40cm = 55.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 30x45cm = 65.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 35x50cm = 80.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 40x60cm = 110.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 50x75cm = 165.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 60x90cm = 200.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 70x110cm = 250.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x110cm = 280.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 76x120cm = 300.000đ

-ảnh gỗ MiCa: 80x120cm = 400.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 90x120cm = 550.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 100x150cm = 600.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 110x175cm = 750.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 120x180cm = 800.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x190cm = 850.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 122x244cm = 1.000.000đ
-ảnh gỗ MiCa: 127x254cm = 1.800.000đ
(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện nẹp viền - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)

Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn
-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn


Ảnh TRÁNG GƯƠNG - PHA LÊ (Siêu Trong Suốt)
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 13x18cm = 50.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 15x21cm = 60.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 18x24cm = 70.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x25cm = 80.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 20x30cm = 90.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 25x38cm = 100.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x40cm = 130.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 30x45cm = 150.000đ

-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 35x50cm = 160.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 40x60cm = 220.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 50x75cm = 330.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 60x90cm = 400.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 70x110cm = 500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x110cm = 560.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 76x120cm = 600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 80x120cm = 800.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 90x120cm = 900.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 100x150cm = 1.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 110x175cm = 1.350.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 120x180cm = 1.500.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x190cm = 1.600.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 122x244cm = 2.000.000đ
-ảnh TRÁNG GƯƠNG: 127x254cm = 2.500.000đ
Ảnh Tráng Gương (Pha Lê) Giá tốt nhất Việt Nam
(giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện nẹp viền - áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam)
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn
-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29
Vật tư hóa chất Nhật Bản 100% www.sieuthianh.vn

Độ mới: 100%
Giá: 9 000 VND
Số lượng: 1

Số điện thoại: 0912062336
Hết hạn: 14.02.2016