Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu (Cỡ cm) đơn giá 30 trang 15x15cm =150.000đ/quyển (30trang) 15x20cm =200.000đ/quyển(30trang) 20x20cm =280.000đ/quyển (30trang) 20x25cm =350.000đ/quyển(30trang) 20x30cm =400.000đ/quyển(30trang) 25x25cm =420.000đ/quyển(30 (Closed)
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Hãng sản xuất: Fuji

Mô tả: BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu
(Cỡ cm) đơn giá 30 trang
15x15cm =150.000đ/quyển (30trang)
15x20cm =200.000đ/quyển (30trang)
20x20cm =280.000đ/quyển (30trang)
20x25cm =350.000đ/quyển (30trang)
20x30cm =400.000đ/quyển (30trang)
25x25cm =420.000đ/quyển (30trang)
25x30cm =450.000đ/quyển (30trang)
25X35cm =490.000đ/quyển (30trang)
25X38cm =560.000đ/quyển (30trang)
30x30cm =520.000đ/quyển (30trang)
30x35cm =560.000đ/quyển (30trang)
30X40cm =650.000đ/quyển (30trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 50 trang
15x15cm =180.000đ/quyển (50trang)
15x20cm =255.000đ/quyển(50trang)
20x20cm =350.000đ/quyển (50trang)
20x25cm =395.000đ/quyển(50trang)
20x30cm =440.000đ/quyển(50trang)
25x25cm =455.000đ/quyển(50trang)
25x30cm =500.000đ/quyển(50trang)
25X35cm =545.000đ/quyển(50trang)
25X38cm =620.000đ/quyển(50trang)
30x30cm =585.000đ/quyển(50trang)
30x35cm =630.000đ/quyển(50trang)
30X40cm =725.000đ/quyển(50trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 60 trang
15x15cm =200.000đ/quyển (60trang)
15x20cm =280.000đ/quyển(60trang)
20x20cm =380.000đ/quyển (60trang)
20x25cm =430.000đ/quyển(60trang)
20x30cm =480.000đ/quyển(60trang)
25x25cm =500.000đ/quyển(60trang)
25x30cm =550.000đ/quyển(60trang)
25X35cm =600.000đ/quyển(60trang)
25X38cm =680.000đ/quyển(60trang)
30x30cm =650.000đ/quyển(60trang)
30x35cm =700.000đ/quyển(60trang)
30X40cm =800.000đ/quyển(60trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
BẢNG GIÁ PhotoBook – Kỷ Yếu
(Cỡ cm) đơn giá 90 trang
15x15cm =350.000đ/quyển (90trang)
15x20cm =430.000đ/quyển(90trang)
20x20cm =530.000đ/quyển (90trang)
20x25cm =610.000đ/quyển(90trang)
20x30cm =660.000đ/quyển(90trang)
25x25cm =710.000đ/quyển(90trang)
25x30cm =760.000đ/quyển(90trang)
25X35cm =840.000đ/quyển(90trang)
25X38cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x30cm =920.000đ/quyển(90trang)
30x35cm =1.030.000đ/quyển(90trang)
30X40cm =1.160.000đ/quyển(30trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
(Cỡ cm) đơn giá 120 trang
15x15cm =500.000đ/quyển (120trang)
15x20cm =580.000đ/quyển(120trang)
20x20cm =680.000đ/quyển (120trang)
20x25cm =790.000đ/quyển(120trang)
20x30cm =840.000đ/quyển(120trang)
25x25cm =920.000đ/quyển(120trang)
25x30cm =970.000đ/quyển(120trang)
25X35cm =1.080.000đ/quyển(120trang)
25X38cm =1.160.000đ/quyển(120trang)
30x30cm =1.190.000đ/quyển(120trang)
30x35cm =1.410.000đ/quyển(120trang)
30X40cm =1.520.000đ/quyển(120trang)
PhotoBook Bìa cứng kiểu Tạp Chí hoặc Bìa Da dạng AlBum nếu làm Bìa MiCa thêm 50-100k (giá đã gồm cả in ảnh và hoàn thiện-áp dụng với ảnh viện áo cưới, các cửa hàng Lab ảnh, đại lý ảnh... và người yêu nhiếp ảnh Việt Nam) www.sieuthianh.vn
Giá in thêm trang PhotoBook- Kỷ Yếu
15x15cm =3.000đ/trang
15x20cm =3.000đ/trang
20x20cm =3.000đ/trang
20x25cm =5.000đ/trang
20x30cm =5.000đ/trang
25x25cm =5.000đ/trang
25x30cm =6.000đ/trang
25X35cm =6.000đ/trang
25X38cm =6.000đ/trang
30x30cm =8.000đ/trang
30x35cm =8.000đ/trang
30X40cm =9.000đ/trang
Giá Ảnh tốt nhất Việt Nam-2016 www.sieuthianh.vn
-Tự hào là Lab ảnh hiện đại khổ lớn Poli LaserLab 1m27 - 50in x 100in (Máy LabPro thứ 6 của Poli Italy) có mặt trên thế giới và là máy Lab Poli 1m27 x 2m54 duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

-Ảnh được in phóng trên giấy ảnh tráng bạc cỡ lớn chuyên nghiệp siêu cao cấp của FUJIFILM (Fujicolor paper Super type CN glossy) Made in Japan
- Lab ảnh KIÊN ĐƯỢC 85 hoàng quốc việt, Hà Nội ĐT: 043 756 8437 - 091 206 2336 (gặp chị Kiên) Hotline: 01234 29.29.29 www.sieuthianh.vn

Độ mới: 100%
Giá: 3 000 VND
Số lượng: 1

Số điện thoại: 0912062336
Hết hạn: 14.02.2016