Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
XÓM CHỢ » DỊCH VỤ » Ảnh cưới
TIN VIP

Hà Nội
Giá: 0 USD
Ảnh cưới - Khác
22.04.2015 20:28
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file trong 2 tiếng: 500k. + Chụp lấy file trọn vọn 1...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 82
Trả lời mới nhất của vc00001: [img]http://i.minus.com/ie0IKWlGZTO4m.jpg[/img]
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
21.11.2015 07:25
Số lượng: 1
Mô tả: 9591 MINI STUDIO - 0194 484 759 - 0163 948 0030​ - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 74
Trả lời mới nhất của vc00001: [img]https://farm1.staticflickr.com/536/199558333...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
21.10.2015 13:55
Số lượng: 1
Mô tả: [CENTER][SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]9591 MINI STUDIO - 0194 484 759 - 0163 948 0030[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER] - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 70
Trả lời mới nhất của vc00001: [img]https://farm1.staticflickr.com/752/231455945...
Hà Nội
Giá: 500 000 USD
Ảnh cưới - Khác
22.05.2015 21:20
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file trong 2 tiếng: 500k. + Chụp lấy file trọn vọn 1...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 63
Trả lời mới nhất của vc00001: [URL=http://minus.com/i/AjvcHZdaEqBX][IMG]http://...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
23.02.2016 14:26
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file dưới 2 tiếng: 500k. + Chụp lấy file trọn vọn...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 57
Trả lời mới nhất của vc00001: [img]https://farm2.staticflickr.com/1489/25908577...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Tokina
21.09.2015 12:28
Số lượng: 1
Mô tả: 9591 MINI STUDIO - 0194 484 759 - 0163 948 0030 - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI: 500-800k - CHỤP SẢN PHẨM: 350/ buổi/4...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 57
Trả lời mới nhất của vc00001: [URL=http://minus.com/i/T86eMYUO6rv9][IMG]http://...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
22.06.2015 12:10
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm:\r\n+ Chụp lấy file trong 2 tiếng: 500k.\r\n+ Chụp lấy file trọn...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 48
Trả lời mới nhất của vc00001: [URL=http://minus.com/i/b1R6bT6hk0M8H][IMG]http:/...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Canon
22.07.2015 13:23
Số lượng: 1
Mô tả: 9591 MINI STUDIO - 0194 484 759 - 0163 948 0030 - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file dưới...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 44
Trả lời mới nhất của vc00001: [URL=http://minus.com/i/FasZzrdKB829][IMG]http://...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
22.08.2015 07:43
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file dưới 2 tiếng: 500k. + Chụp lấy file trọn vọn...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 43
Trả lời mới nhất của vc00001: [URL=http://minus.com/i/hXvqinh66wim][IMG]http://...
Hà Nội
Giá: 500 000 VND
Ảnh cưới - Khác
23.12.2015 08:21
Số lượng: 1
Mô tả: - CHỤP ẢNH ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI (chỉ từ 500k) bao gồm: + Chụp lấy file dưới 2 tiếng: 500k. + Chụp lấy file trọn vọn...
Người bán: vc00001 - Trả lời: 29
Trả lời mới nhất của vc00001: [img]https://farm2.staticflickr.com/1640/23725785...