sinh hoạt tập thể
Trang chủ > Ảnh bộ Tác giả: sói  (113.161.220.104)
sinh hoạt tập thể
Bộ ảnh: sinh hoạt tập thể
Một buổi sinh hoạt tập thể của CLB trẻ em thuộc dự án"Bảo vệ trẻ em dự vào cộng đồng" tại tỉnh Cà Mau.
Các em nhỏ dành thời gian rảnh của mình tập luyện các tuyển phẩm liên quan đến vấn đề Quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và kỷ năng sinh hoạt tập thể, trò chơi...để tuyên truyền cho các bạn trong trường học và cho cộng đồng dân cư nơi các em sinh sống.

Bộ ảnh khác của sói