Hãy nắm lấy tay con...
Trang chủ > Ảnh bộ Tác giả: mark_shelbygt  (58.187.56.2)
Hãy nắm lấy tay con...
Bộ ảnh: Hãy nắm lấy tay con...
Phuc Tue: center for care, education, careers adviser and vocational training for intellectually disabled children.

Bộ ảnh khác của mark_shelbygt

  • Đánh Khoá
    Đánh Khoá Offline  ( 113.22.17.201 )
    một bộ ảnh nhiều cảm xúc,anh cũng đã từng qua đây dự lễ tổng kết năm học của các em,rất cảm động !