Sáng sớm trên công trường
Trang chủ > Ảnh bộ Tác giả: nirvana88  (129.104.247.2)
Sáng sớm trên công trường
Bộ ảnh: Sáng sớm trên công trường
4 tuần làm công nhân của một chàng sinh viên trường kỹ thuật. Học dạy sớm, học cầm búa cầm xẻng, học sống và cảm bằng con mắt và trái tim người thợ. Thấy mọi thứ hồn hậu hơn rất nhiều sau 4 tuần ấy.

Công trường tàu điện thành phố Reims, Pháp

Bộ ảnh khác của nirvana88