Nhịp điệu Sao Mai
Nhịp điệu Sao Mai
Bộ ảnh: Nhịp điệu Sao Mai

Bộ ảnh khác của nguyenthuyr

  • HaiLe
    HaiLe Offline  ( Unkown IP )
    tốt lắm học trò
  • TdH
    TdH Offline  ( Unkown IP )
    Ý tưởng thú vị đó! Nhưng thứ tự ảnh vẫn còn lộn xộn nên chưa thực sự ra được nhịp điệu lắm. Vote cho sự sáng tạo!