Hòa hợp
Hòa hợp
Bộ ảnh: Hòa hợp
Trong ngũ hành tương sinh, tương khắc : Thủy ( Nước) khắc Hỏa( Lửa). Nhưng lửa và nước vẫn có thể hòa hợp với nhau .: Một dòng nước và một ngọn lửa vẫn có thể ôm ấp, và quấn quýt với nhau như trong bộ ảnh này
Và cuộc sông cũng sẽ như vậy nếu bạn khôn khéo và biết cách
Ảnh mộc - Không photoshop!

Bộ ảnh khác của highsummer