Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Bộ ảnh: Ruộng bậc thang


  • vungocddthk31
    vungocddthk31 Offline  ( 119.15.166.152 )
    ruộng bậc thang ở đâu đây ạ