Bạch Dinh Trấn Phủ - Vân Nam - Kuming - Trung Quốc.
Bạch Dinh Trấn Phủ - Vân Nam - Kuming - Trung Quốc.
Bộ ảnh: Bạch Dinh Trấn Phủ - Vân Nam - Kuming - Trung Quốc.


 • anhkhoaxd
  anhkhoaxd Offline  ( Unkown IP )
  Tất cả hình trên được chụp = máy ảnh P&S ông già ixus 75 nên còn nhìu hạn chế về góc, khẩu... mong rằng kiếm ít tiền để lên đời cho = các anh chi em trong Xóm.
 • BE_HDR
  BE_HDR Offline  ( Unkown IP )
  thí nhat tam 19
 • anhkhoaxd
  anhkhoaxd Offline  ( Unkown IP )
  Bạn đến đó hãy hỏi Tượng vàng Mẹ thiên nhiên ở đâu người ta sẽ chỉ cho.
 • aladin 123
  aladin 123 Offline  ( Unkown IP )
  đén vân nam nhiều rròi mà chả biết đây . huyện nào đấy bạn
 • anhkhoaxd
  anhkhoaxd Offline  ( Unkown IP )
  Cảnh ở đây đẹp nhơ mơ luôn,