Cồn cào duyên hải!
Trang chủ > Ảnh bộ Tác giả: Lio
Cồn cào duyên hải!
Bộ ảnh: Cồn cào duyên hải!
Một số hình ảnh lượm lặt về những con người đang bám biển tại một số vùng ở Thái Bình và Nam Định.

Bộ ảnh khác của Lio

  • Lio
    Lio Offline  ( Unkown IP )
    Hihi! màu nó xấu quá nên cực chẳng đã thoai ạh!
  • S9000
    S9000 Offline  ( Unkown IP )
    Vụ này chịu khó chơi B&W nhế