Chợ rau Dịch vọng
Chợ rau Dịch vọng
Bộ ảnh: Chợ rau Dịch vọng
Chợ rau nằm ở chân cầu dịch vọng đường xuân thủy đối diện đại học quốc gia. chợ họp lúc 12h đêm đến sáng hôm sau


  • anhducneu
    anhducneu Offline  ( 113.190.162.96 )
  • thanhhadong
    thanhhadong Offline  ( Unkown IP )
    Bộ ảnh rất hay, người chụp có chứng kiến và rất gần gũi với đối tượng.
    Chúc mừng bác đã sinh được những đứa con tinh thần rất đẹp!