Gạo đỏ tháng 3
Gạo đỏ tháng 3
Bộ ảnh: Gạo đỏ tháng 3
Place: HaNoi - HaNam

Shot by gun911

...............
Sammedia

Bộ ảnh khác của Shotgun911

  • phanthoailinh
    phanthoailinh Offline  ( Unkown IP )
  • sukem
    sukem Offline  ( Unkown IP )
  • vinhduoi
    vinhduoi Offline  ( Unkown IP )
    đẹp lắm bác ạh!
  • nightflower
    nightflower Offline  ( Unkown IP )
    Bức số 3 thích quá! Nhưng cái chữ ký hơi phản cảm cụ ạ!
  • chuot beo
    chuot beo Offline  ( Unkown IP )
    bộ nầy hay , tấm nào chuột cũng thích
  • Shotgun911
    Shotgun911 Offline  ( Unkown IP )
    đúng rồi bác ạ
  • mihun102
    mihun102 Offline  ( Unkown IP )
    thích bộ ảnh này của bác shot - bác chụp ở chùa Hương phải không ạh?