Việt Nam vô địch - Niềm vui chiến thắng!
Việt Nam vô địch - Niềm vui chiến thắng!
Bộ ảnh: Việt Nam vô địch - Niềm vui chiến thắng!
Đây là góc nhìn mang tính cá nhân của em về Đêm mừng chiến thắng!

Bộ ảnh khác của x5dreaming

  • Vân Lam
    Vân Lam Offline  ( Unkown IP )
    Thik cái ảnh "Giải phóng quân" quá! ha ha...
  • Hai Lúa
    Hai Lúa Offline  ( Unkown IP )
    Bộ ảnh của bác đẹp quá